Policie nemusí dodržovat zákony?

 
 
 
Policie nemusí dodržovat zákony?
Fotografie Jindřich Štreit z cyklu Cesta ke svobodě
Policisté Obvodního oddělení Policie České republiky ve Vítkově sdělili dne 1.března 2012 devatenáctiletému muži z Vítkovska podezření ze spáchání přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.

Shora uvedeného skutku se měl podezřelý muž dopustit v době od 3.října do 11.října loňského roku ve Vítově na ulici Budišovské. Na balkóně v jednom z bytů v domě měl neoprávněně, pro vlastní potřebu, pěstovat dvě rostliny konopí, o celkové hmotnosti 1500 g, které představují téměř 170 g sušené rostlinné hmoty využitelné pro toxikomanii. Toto bylo zjištěno na podkladě podaného vysvětlení shora jmenovaného, dále na základě ohledání místa a zejména pak z odborného vyjádření Odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, z oboru kriminalistika, odvětví chemie.

Konopí a pryskyřice z konopí jsou uvedeny mezi omamnými látkami zařazenými do seznamu IV dle Jednotné úmluvy o omamných látkách jako příloha 3 z. č. 167/1998 Sb., a dále konopí a pryskyřice z konopí obsahují 9-tetrahydrokanabinol (THC), který je uveden v příloze č. 5 jako psychotropní látka zařazená do seznamu II. Úmluvy o psychotropních látkách zákona č. 167/1998 Sb.

Vítkovští policisté skutek zpočátku šetřili jako přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na podkladě odborného vyjádření případ dne 15.února 2012 překvalifikovali na shora uvedený přečin. 
Za takový přečin hrozí trest odnětí svobody až na šest měsíců, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. Případ je šetřen formou zkráceného přípravného řízení.