Návrh na zahájení kárného řízení ústavních soudců: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř


 
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
 

Vážený pane předsedo ústavního soudu


Jménem zahraničních členů European Cannabis Church a asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabis is The Cure/ Konopí je lék se jako jejich právní zástupce připojujeme k návrhu českých členů výzkumu, církve a asociace a podporovatelů práva na výzkum a léčbu konopím na zahájení kárného řízení asistentů a soudců.


Soudci navrženi na kárné řízení
Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř.
Zdůvodnění: Vědomě korupční a nezákonné rozhodnutí ze dne 10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15

Níže uvedená vědomě nepravdivá tvrzení označených soudců jsou hanbou české justice a důkazem korupce a snadno vyvratitelným faktem v evropské a české judikatuře a nálezech Soudu, souhrnně pak v aktivní páté ústavní stížnosti na  http://constitutional-court.blogspot.com/ 

1.    Konopí je snad prekurzor?
2.    Nařízení ES (o prekurzorech) snad lze transponovat do zákona?
3.    Nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru snad lze odmítnout sdělením, že konopí je prekurzor a nařízením ES o prekurzorech je transponováno do zákona o návykových látkách?
4.    Pěstitelé do 100m2/osobu pěstitební plochy snad musí mít povolení k zacházení s konopím k účelům pokusnickým a průmyslovým a musí snad mít povolení na pěstování konopí?  
5.    Policie snad nemusí mít technický předpis, natož snad zákonný předpis, co je vzorek konopí k měření na obsah THC a jaký je zákonný postup sběru konopí pro měření, copak v kořeni i květu je stejný obsah účinných látek, jak tvrdí soudy?

Doložme k označení korupce uvedených soudců také uvedeným soudcům známá stanoviska soudních znalců: http://univerzita-palackeho.blogspot.com/


Dne 21. 12. 2015 zasláno a zveřejněno na http://svobodu.blogspot.com s doloženou ústavní stížností pana Miloslava Tetoura č. j. I. ÚS 2431/15 zamítnutou výše uvedenou nepravdou a vědomou lží označených soudců

Mgr. Ivan Chalaš, místopředseda správní rady Cannabis is The Cure, z.s., http://europolice.eu/
a člen zakládacího výboru české Konopné církve http://konopnacirkev.cz/