Jak mohlo být v účinnosti usnesení o (ne)provedení změny u "Společenství filantropů a mecenášů", když probíhalo šetření kárného podnětu a odvolací řízení, že údajně není možné podat návrh na provedení změn ani po 10.10.2016, když usnesení z 1.7.2016 nabylo právní moci dne 26.7.2016, což potvrdil nadřazený Krajský soud v Ostravě, leč Vrchní soud v Olomouci zapřel.