Otevřený dopis Evropskému parlamentu


Vážený pane ministře spravedlnosti 

Zasíláme Vám otevřený dopis občanů a nevládních organizací se stížností Evropskému parlamentu na nečinnost Evropské komise a provedení účinného opatření k zastavení systémově páchaných zločinů proti lidskosti v České a Slovenské republice. 

Žádáme okamžité zastavení státem řízeného teroru na dospělých, svéprávných a vzdělaných občanech a úhradu způsobených škod. Po mnoha letech marných žádostí vládám a parlamentům, marných žádostí policii o policejní ochranu se stále dostávámedo situace svědků zločinů proti lidskosti. Čím dříve zločiny zastavíte páchat, tím menší škody budou na občanech a státním rozpočtu!  

Věc: Stížnost Evropskému parlamentu na Evropskou komisi k zastavení zločinů proti lidskosti v České a Slovenské republice

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně
Přejeme Vám radostné vánoce a úspěšný rok 2012 a žádáme Vás o aktivní spolupráci v níže uvedené věci:
·       28. října 2011 požádali občané bývalého Československa Evropskou komisi a protikorupční orgán OLAF o opatření vůči zločinům proti lidskosti v České a Slovenské republice dlouhodobě páchaných státními orgány a zastavení zkorumpovaného vládního projektu České republiky „Marihuana do lékáren“
·       17. listopadu 2011 aktualizovanou žádost Evropské komisi podali občané s trvalým pobytem na území České republiky. Žádost o urgentní opatření EK je uveřejněna na titulní straně www.konopijelek.cz - zločiny však dále pokračují a Evropská komise dosud vůbec neodpověděla, stejně jako protikorupční orgán OLAF
·       K mezinárodnímu Dni lidských práv 10.prosince 2011 konstatujeme další hrubé porušování zákonů státními orgány, což dokládáme např. tím, že:
·       Byl od 18. května žalářovaný Miloslav Tetour (55, otec dvou malých dětí) 30. listopadu 2011 odsouzen KS České Budějovice k mnohaletému nepodmíněnému trestu, aniž by mu byl soudem prokázán trestný čin, že někomu nebo něčemu uškodil. Miloslav Tetour je vzdělaný a odpovědný léčitel a zemědělec, čestný a soucitný člověk, přitom má být o vánocích ve vězení jen proto, že je politiky v rozporu se zákony zneužívána policie, která tímto jednáním kryje drogové a farmaceutické mafie.
·       Byla za pěstování a léčbu konopím opět soudem a trestněprávním řízením vláčena Marie Brodská (61), která byla v lednu 2008 Nejvyšším soudem zcela zproštěna viny a trestu za stejnou věc. Již potřetí OS Nymburk Marii Brodskou 18. října 2011 osvobodil, nevyhnula se však opětovně zhoršení zdravotního stavu (mast na nemocné končetiny), neboť policie konopí a mast paní Brodské se souhlasem státního zastupitelství zabavila!
·       Bylo 29. listopadu slovenskému muži (54) z Dubovian sděleno obvinění s možností až doživotního trestu vězení za pěstování 23 rostlin konopí! 

Zasíláme proto Stížnost Evropskému parlamentu na Evropskou komisi k zastavení zločinů proti lidskosti v České a Slovenské republice a zkorumpovaného projektu vlády ČR „Marihuana do lékáren“ 

Děkujeme za Váš zájem, podporu a konkrétní opatření  
V Olomouci na Mezinárodní den lidských práv 10.prosince 2011 

Za občany a nevládní organizace České a Slovenské republiky: Michaela Brázdilová, Zlín, Jana Košatková, Strakonice, Robert  Nováček, Moravičany, Jana Rohová a Václav Patěk, t.č. Malawi, Petr Hamáček, Hejnice, Klaudie Nikolajenková, Praha, Petr Zrůst, Praha, Zdeněk Zavřel, Třibřichy, Jakub Leiš, České Budějovice, Dušan a Radomíra Dvořákovi, Olomouc, Jiří Stuna, Chrudim
  • Společnost pro sociální ekologii Art Language Factory,os.
  • Mezinárodní asociace Diag Human Cannabis
  • Transatlantická asociace soudců, policistů a státních zástupců proti prohibici LEAP
K podpisu zmocněni manželé Dušan a Radomíra Dvořákovi, Tylova 2, 779 00 Olomouc