Svobodu pro vězně svědomí Miloslava Tetoura

Kaple Nanebevzetí panny Marie v Ospělově
Milá / milý člověče

Je období Adventu. 

Budou vánoce.

Jsme vzdělaní a odpovědní lidé, nemlčme o vězních svědomí!

Vezměme prosím za morální povinnost udělat alespoň něco, aby byl
30.listopadu 2011 Krajským soudem v Českých Budějovicích na 4 roky nepodmíněně odsouzený Miloslav Tetour (55 let, 2 malé děti) o vánocích z vězení doma u dětí! Je již 5 měsíců žalářovaný, ač je nevinen!

Miloslav Tetour je vězněn, aniž by mu byl prokázán trestný čin, což je v rozporu s § 12,ods. 2 Trestního práva, s řadou paragrafů zákona o zdraví lidu, občanského zákoníku, zákona o sdružování občanů, zákona o návykových látkách (§ 5, odst. 5) řadou mezinárodních úmluv a ústavních zákonů! 
Miloslav Tetour byl odsouzen za to, že pěstoval a léčil sebe a druhé konopím, nebyl žádný dealer mnohdy toxické marihuany pro černý trh!

Odborná společnost Konopí je lék,o.s. pana Tetoura u soudu podpořila, ale soud ničeho nedbal!   
Justiční mafie!
Partnerka pana Miloslava Tetoura a matka dvou malých dětí Jana Košatková ze Strakonic má mail slovooo@seznam.cz, pokud ji můžete jakkoliv pomoci.

Pokud chcete pro Miloslava Tetotura něco udělat ihned, napište prosím své jméno v podobě jako jako je 77 signatářů dopisu poslancům parlamentu z března 2008 k zastavení těchto zločinů a doplňte název obce. např Jana Satínská, lékařka, Ostrava, Ludvík Antonů, právník, Olomouc, Radomíra Dvořáková, speciální pedagog, Olomouc, Olga Sommerová, filmařka, Praha apod.
  Napište své rozhodnutí pomoci s osvobozením Miloslava Tetoura na dekriminalizace@konopijelek.cz a Vaše jméno bude uvedeno dle vaší volby:
  1. Pod dopisem ministru spravedlnosti (text dopisu bude schválen v diskusi pod tímto sdělením (zveřejněno a prodiskutováno nejlépe do Dne lidských práv 10.prosince 2011 a analogickým dopisem odvolacímu soudu, prezidentovi (žádost o milost)  
  2. Pod dopisem českých nevládních organizací a humanitárních akcí, které se připojí k protestu a výzvě adresované Amnesty International, Svazu pacientů a nemocných, Pen klubu, Národní radě zdravotně postižených apod.
  3. Pod jiným textem, který bude určen a schválen v diskusi, pokud variantu 3 uvedete jako možnou, např. petice 
Sami ve svém městě/práci/klubu apod. něco na podporu Miloslava Tetoura zorganizujete, napíšete mediím, poslancům, prezidentovi sami ( kopii prosím na  dekriminalizace@konopijelek.cz ) atd atd - kreativitě se meze nekladou.
Pokud chcete jakkoliv pomoci, vždy napište, kolik času jste ochotni věnovat, kolik prostředků darovat, kolik lidí získat a pracovat jako dobrovolník apod.


 
Pravděpodobně nejobtížnější úkol je vzdělat naprosto hloupé a líné novináře mainstreamových médií, kteří neumějí a možná ani nechtějí dostat politiky, úředníky, soudce a státní zástupce a policajty inteligentními otázkami do úzkých!

Ostatně posuďte sami: